עמותת איילים ומשרד לשוויון חברתי מפעילים חמ"ל ארצי בכדי לעזור לפניות רבות של אנשים מבוגרים בכל רחבי הארץ

מספר הטלפון - *8840

שכונה בבידוד – אפרת נלחמת בהתפשטות הקורונה

http://corona-updates.maoz-il.org/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/לקחי-קורונה-אפרת-מעודכן.pdf