קו חירום בנושא זכויות חברתיות בעברית ובערבית : *3793

האם אתם זכאים לדמי אבטלה? באילו תנאים? מה לגבי חובות בהוצאה לפועל? איומים על ניתוקי חשמל או מים? קו חם בעברית ובערבית *3793