משרד החינוך – יצירת שירותי חינוך ושירותי טיפול מותאמים, עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים ותלמידים חולים בביתם, והפעלת מוקדי חינוך וטיפול ברשויות המקומיות.

שירותי החינוך המיוחדים יספקו שירותי חינוך מרחוק, ליווי טלפוני וחלוקת ערכות חינוכיות לבתים, מפגש חינוכי, טיפולי והפגתי בבית התלמיד ועוד...