להורדת סיכום מילולי

משרד החינוך : תשלומי הורים לאור הגבלת פעילות מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים)

הנחיות בנושאי תשלומי חובה ורשות, תל"ן, השלמת שכר לימוד במוסדות חינוך יסודיים שאינם רשמיים ועוד...